Điều kiện giá vé

Điều kiện giá vé Vietnam Airlines : phí 40.000 / vé

Loại giá vé  Hạng đặt chỗ Thay đổi đặt chỗ Thay đổi hành trình Hoàn vé Dừng tối đa Hệ số cộng dặm GLP
Thương gia
J,C Miễn phí Thu phí: 300.000 VNĐGiai đoạn tết nguyên đán: 600.000 VNĐ Thu phí: 300.000 VNĐGiai đoạn tết nguyên đán: 600.000 VNĐ 12 tháng 2.00/dặm
Phổ thông
linh hoạt
M Miễn phíTrừ giai đoạn tết nguyên đán: 600.000 VNĐ Thu phí: 300.000 VNĐGiai đoạn tết nguyên đán: 600.000 VNĐ Thu phí: 300.000 VNĐGiai đoạn tết nguyên đán: 600.000 VNĐ 12 tháng 1.00/dặm
Tiết kiệm
linh hoạt
K,L,Q,N Thu phíTrước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐTừ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ Thu phíTrước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐTừ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ Thu phíTrước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐTừ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ 12 tháng K,L,Q:0.75/dặmN:0,25/dặm
Tiết kiệm R Thu phíTrước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐTừ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ Thu phíTrước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐTừ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ Thu phíTrước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐTừ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ 12 tháng 0,25/dặm
Siêu
tiết kiệm
U,E,P Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐTừ ngày khởi hành ghi trên vé: không cho phép Không cho phép Không cho phép 12 tháng Không cộng dặm

 

Điều kiện giá vé Vietjet Air : phí 40.000 / vé

 Điều kiện  Skyboss   Eco  Promo
Thay đổi tên Hành Khách  Miễn phí 275.000 VND  Không được phép
Thay đổi chuyến bay  Miễn phí + thu chênh lệch giá vé 275.000 VND + thu chênh lệch giá vé  Thu phí, thu chênh lệch giá vé
Thay đổi ngày bay  Miễn phí + thu chênh lệch giá vé 275.000 VND + thu chênh lệch giá vé  Thu phí, thu chênh lệch giá vé
Thay đổi chặng bay  Miễn phí 275.000 VND + thu chênh lệch giá vé  Thu phí, thu chênh lệch giá vé
Điều kiện thay đổi  Đến 48h sau khi khởi hành Trước khi khởi hành 3h  Trước khi khởi hành 3h
Bảo lưu vé  90 ngày  Không được phép  Không được phép
Hoàn vé  Không được phép  Không được phép  Không được phép
Hành lý xách tay  07 Kg  07 Kg  07 Kg
Hành lý ký gửi  30 Kg Phải mua thêm  Phải mua thêm

 

Điều kiện giá vé Jetstar : phí 40.000 / vé

Jetstar quy định mức phí hiện hành là 310.000 VND cho một lần thay đổi tên hành khách hoặc thay đổi hành trình cộng với chênh lệch giá vé ở thời điểm hiện tại.

Loại giá

Thêm gói dịch vụ

Loại giá

Thêm gói dịch vụ
Starter Plus Max Business Business Max
Hành lý xách tay 7 Kg 7 Kg 7 Kg 7 Kg 7 Kg
Hành lý ký gửi Phải mua thêm Phải mua thêm Phải mua thêm 30 Kg 30 Kg
Hoàn vé Không được phép Không được phép Thu phí Không được phép Thu phí
Thay đổi hành trình Không được phép Không được phép Thu phí Thu phí Thu phí
Đổi tên hành khách Thu phí Được phép Được phép Được phép Được phép
Thay đổi ngày/giờ bay Thu phí Được phép Được phép Được phép Được phép
Thời gian thay đổi tên và chuyến bay Trước 2h so với giờ khởi hành dự kiến Đến hết ngày khởi hành dự kiến