Vietnam Airlines khuyến mãi 5 ngày vàng vé 24 USD

Vietnam Airlines khuyến mãi 5 ngày vàng vé 24 USD cho những chặng bay quốc tế từ Việt Nam và đến Việt Nam trong những ngày Tết Nguyên Đán. Nếu bạn có ý định du lịch Tết 2015 và những kiều bào có ý định đón Tết trên quê hương thì hãy nhanh chóng đặt vé để có cơ hội bay với giá rẻ nhất.

Mức giá từ 24 USD được áp dụng cho những hành trình hấp dẫn ở khư vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á và châu Âu như: Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur, Jakarta, Siem Reap, Phnom Penh, Seoul, Busan, Tokyo, Osaka, London, Paris, Moscow,…

Thời gian khuyến mãi: Chỉ trong 5 ngày từ 26/01/2015 tới 30/01/2015. Nhanh tay đặt vé trước khi chương trình kết thúc.

Vietnam Airlines khuyến mãi 5 ngày vàng vé 24 USD

BẢNG GIÁ THAM KHẢO VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI CỦA VNA

Điểm khởi hành Điểm đến Giá vé Ngày bay/ Ngày quay lại Loại vé

CÁC CHẶNG MỘT CHIỀU

Siem Reap Hà Nội 29 USD

26/01/15-18/02/15

27/02/15-09/04/15

23/04/15-24/04/15

05/05/15-30/06/15

Siêu tiết kiệm
Siem Reap TP. HCM 29 USD Siêu tiết kiệm
Siem Reap Đà Nẵng 29 USD Siêu tiết kiệm
Phnom Penh Hà Nội 29 USD Siêu tiết kiệm
Phnom Penh TP. HCM 29 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Siem Reap 29 USD Siêu tiết kiệm

CÁC CHẶNG KHỨ HỒI

Kuala Lumpur Hà Nội 18 MYR 26/01-13/02/15
27/02-24/04/15
05/05-31/05/15
26/01-13/02/15
27/02-24/04/15
05/05-31/05/15
Siêu tiết kiệm
Kuala Lumpur TP. HCM 58 MYR Siêu tiết kiệm
Singapore Hà Nội 80 SGD Siêu tiết kiệm
Singapore TP. HCM 20 SGD Siêu tiết kiệm
Bangkok Hà Nội 800 THB Siêu tiết kiệm
Bangkok TP. HCM 800 THB Siêu tiết kiệm
Jakarta TP. HCM 89 USD Siêu tiết kiệm
Vientiane Hà Nội 100 USD Siêu tiết kiệm
Vientiane TP. HCM 100 USD Siêu tiết kiệm
Siem Reap Hà Nội 49 USD Siêu tiết kiệm
Siem Reap TP. HCM 49 USD Siêu tiết kiệm
Siem Reap Đà Nẵng 49 USD Siêu tiết kiệm
Phnom Penh Hà Nội 49 USD Siêu tiết kiệm
Phnom Penh TP. HCM 49 USD Siêu tiết kiệm
Yangon Hà Nội 49 USD 26/01-31/01/15
26/03-25/04/15
6/05-30/6/15
26/01-18/02/15
27/02-09/04/15
23/04-24/04/15
05/05-30/06/15
Siêu tiết kiệm
Yangon TP. HCM 49 USD Siêu tiết kiệm
Tokyo Hà Nội 15.000 JPY 26/01-10/02/15
27/02-28/04/15
05/05-30/06/15
26/01-10/02/15
27/02-28/04/15
05/05-30/06/15
Siêu tiết kiệm
Tokyo TP. HCM 15.000 JPY Siêu tiết kiệm
Tokyo Bangkok 10.200 JPY Siêu tiết kiệm
Tokyo Singapore 10.200 JPY Siêu tiết kiệm
Tokyo Kuala Lumpur 10.200 JPY Siêu tiết kiệm
Tokyo Đài Bắc 5.200 JPY Siêu tiết kiệm
Tokyo Cao Hùng 5.200 JPY Siêu tiết kiệm
Osaka Hà Nội 15.000 JPY Siêu tiết kiệm
Osaka TP. HCM 15.000 JPY Siêu tiết kiệm
Osaka Bangkok 10.200 JPY Siêu tiết kiệm
Osaka Singapore 10.200 JPY Siêu tiết kiệm
Osaka Kuala Lumpur 10.200 JPY Siêu tiết kiệm
Osaka Đài Bắc 5.200 JPY Siêu tiết kiệm
Osaka Cao Hùng 5.200 JPY Siêu tiết kiệm
Nagoya Hà Nội 15.000 JPY Siêu tiết kiệm
Nagoya TP. HCM 15.000 JPY Siêu tiết kiệm
Nagoya Bangkok 10.200 JPY Siêu tiết kiệm
Nagoya Singapore 10.200 JPY Siêu tiết kiệm
Nagoya Kuala Lumpur 10.200 JPY Siêu tiết kiệm
Nagoya Đài Bắc 5.200 JPY Siêu tiết kiệm
Nagoya Cao Hùng 5.200 JPY Siêu tiết kiệm
Fukuoka Hà Nội 15.000 JPY Siêu tiết kiệm
Fukuoka TP. HCM 15.000 JPY Siêu tiết kiệm
Fukuoka Bangkok 10.200 JPY Siêu tiết kiệm
Fukuoka Singapore 10.200 JPY Siêu tiết kiệm
Fukuoka Kuala Lumpur 10.200 JPY Siêu tiết kiệm
Fukuoka Đài Bắc 5.200 JPY Siêu tiết kiệm
Fukuoka Cao Hùng 5.200 JPY Siêu tiết kiệm
Bắc Kinh Hà Nội 990 CNY 26/01-31/01/15
26/03-19/04/15
6/05-30/06/15
26/01-31/01/15
26/03-19/04/15
06/05-30/06/15
Siêu tiết kiệm
Quảng Châu Hà Nội 550 CNY Siêu tiết kiệm
Quảng Châu TP. HCM 790 CNY Siêu tiết kiệm
Thành Đô Hà Nội 550 CNY Siêu tiết kiệm
Thượng Hải Hà Nội 990 CNY Siêu tiết kiệm
Thượng Hải TP. HCM 990 CNY Siêu tiết kiệm
Seoul Hà Nội 465.700* KRW Siêu tiết kiệm
Seoul TP. HCM 465.700* KRW Siêu tiết kiệm
Seoul Đà Nẵng 465.700* KRW Siêu tiết kiệm
Busan Hà Nội 500.700* KRW Siêu tiết kiệm
Hongkong Hà Nội 690 HKD Siêu tiết kiệm
Hongkong TP. HCM 690 HKD Siêu tiết kiệm
Đài Bắc Hà Nội 6.260 TWD Siêu tiết kiệm
Đài Bắc TP. HCM 6.260 TWD Siêu tiết kiệm
Cao Hùng Hà Nội 6.260 TWD Siêu tiết kiệm
Cao Hùng TP. HCM 6.260 TWD Siêu tiết kiệm
London Hà Nội 149 GBP 26/01-18/02/15
16/03-24/03/15
6/04-30/6/15
26/01-05/04/15
19/04-30/06/15
Siêu tiết kiệm
London TP. HCM 149 GBP Siêu tiết kiệm
Moscow Hà Nội 250 EUR 26/01-25/02/15
6/04-30/6/15
18/02-25/04/15
4/5/14-30/6/15
Siêu tiết kiệm
Moscow TP. HCM 250 EUR Siêu tiết kiệm
Paris TP. HCM 571* EUR 26/01-30/06/15 26/01-31/03/15
11/04-30/06/15
Siêu tiết kiệm
Frankfurt Hà Nội 571* EUR 15/04-09/07/15 15/04-09/07/15 Siêu tiết kiệm
Frankfurt TP. HCM 580* EUR Siêu tiết kiệm
Hà Nội Bangkok 29 USD 26/01-13/02/15
27/02-24/04/15
05/05-31/05/15
26/01-13/02/15
27/02-24/04/15
05/05-31/05/15
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Kuala Lumpur 49 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Singapore 49 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Yangon 49 USD 26/01-18/02/15
27/02-09/04/15
23/04-24/04/15
05/05-30/06/15
26/01-18/02/15
27/02-09/04/15
23/04-24/04/15
05/05-30/06/15
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Hongkong 99 USD 26/01-31/01/15
26/03-19/04/15
6/05-30/06/15
26/01-31/01/15
26/03-19/04/15
6/05-30/06/15
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Đài Bắc 159 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Cao Hùng 159 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Quảng Châu 49 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Bắc Kinh 99 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Thượng Hải 99 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Seoul 349 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Busan 349 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Tokyo 349 USD 26/01-10/02/15
27/02-28/04/15
8/05-30/06/15
26/01-10/02/15
27/02-28/04/15
8/05-30/06/15
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Osaka 349 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Fukuoka 349 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Nagoya 349 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội London 299 USD 26/01-05/04/15
19/04-30/06/15
26/01-18/02/15
16/03-24/03/15
16/04-30/06/15
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Paris 399 USD 26/01-31/01/15 26/01-31/01/15 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Moscow 299 USD 18/02-25/04/15
4/05-30/06/15
26/01-25/02/15
6/04-30/06/15
Siêu tiết kiệm
TP. HCM Bangkok 29 USD 26/01-13/02/15
27/02-24/04/15
05/05-31/05/15
26/01-13/02/15
27/02-24/04/15
05/05-31/05/15
Siêu tiết kiệm
TP. HCM Kuala Lumpur 24 USD Siêu tiết kiệm
TP. HCM Singapore 29 USD Siêu tiết kiệm
TP. HCM Jakarta 89 USD Siêu tiết kiệm
TP. HCM Yangon 89 USD 26/01-31/01/15
26/03-25/04/15
6/05-30/06/15
Siêu tiết kiệm
TP. HCM Hongkong 49 USD 26/01-31/01/15
26/03-19/04/15
6/05-30/06/15
26/01-31/01/15
26/3-19/04/15
6/05-30/06/15
Siêu tiết kiệm
TP. HCM Đài Bắc 89 USD Siêu tiết kiệm
TP. HCM Cao Hùng 89 USD Siêu tiết kiệm
TP. HCM Quảng Châu 49 USD Siêu tiết kiệm
TP. HCM Bắc Kinh 99 USD Siêu tiết kiệm
TP. HCM Thượng Hải 349 USD Siêu tiết kiệm
TP. HCM Osaka 349 USD 26/1-10/2/15
27/2-28/04/15
8/05-30/06/15
26/01-10/02/15
27/2-28/04/15
8/05-30/06/15
Siêu tiết kiệm
TP. HCM Fukuoka 349 USD Siêu tiết kiệm
TP. HCM Nagoya 349 USD Siêu tiết kiệm
TP. HCM Moscow 299 USD 18/02-25/04/15
4/05-30/06/15
26/1-25/02/15
06/4-30/06/15
Siêu tiết kiệm
TP. HCM London 299 USD 26/01-05/4/15
19/4-30/06/15
26/01-18/02/15
16/03-24/3/15
16/4-30/06/15
Siêu tiết kiệm
TP. HCM Franfurt 399 USD 26/1-31/01/15 26/01-31/01/15 Siêu tiết kiệm
TP. HCM Paris 399 USD Siêu tiết kiệm
TP. HCM Seoul 349 USD 26/1-31/1/15
26/3-25/4/15
6/5-30/06/15
26/1-31/1/15
26/3-25/04/15
6/5-30/06/15
Siêu tiết kiệm
Đà Nẵng Seoul 349 USD Siêu tiết kiệm

Lưu ý:

– Giá vé máy bay chưa bao gồm thuế và phụ phí.

* Giá vé cho các hành trình từ Pháp, Đức và Hàn Quốc đi Việt Nam đã bao gồm thuế và lệ phí.

– Đơn vị tiền được tính theo ngoại tệ nước đến tại thời điểm đặt vé.

– Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình, kết hợp với các loại giá khác;

– Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;

– Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng

TravelPass – Vé máy bay trực tuyến (5s)
7/11 Thành Thái, P.14, Quận 10, TP.HCM
Support : 1900 636063 – 0916 637 634

Thảo luận